Tarieven

In het eerste consult trek ik extra tijd uit voor een uitgebreid intakegesprek. De totale behandeling van het eerste consult duurt ca. 60-90 minuten. Een standaard vervolgconsult duurt 45-60 minuten. Een vervolgconsult voor kinderen t/m 13 jaar 30-40 minuten.

Tarieven en vergoedingen

Eerste consult, intake en behandeling€77,50
Vervolgconsult €66,00
Vervolgconsult kind t/m 13 jaar€52,50

Na de behandeling reken ik graag per pin met je af, waarna je de factuur ontvangt zodat je deze kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Tariefwijziging per 1 Juli 2024

Eerste consult, intake en behandeling€82,50
Vervolgconsult €70,00
Vervolgconsult kind t/m 13 jaar€52,50

Vergoeding

Ik ben lid van de ZHONG. Dit is een beroepsorganisatie van professionele acupuncturisten. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een behandeling met acupunctuur geheel of gedeeltelijk. Ik raad je wel aan aan dit bij je eigen verzekeraar na te vragen. Omdat acupunctuur wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, gaat dit niet van je eigen risico af. Als je een afspraak moet afzeggen verzoek ik je dit tijdig te doen. Als je de afspraak 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht. Wil je weten of je zorgverzekeraar de consulten vergoed? Controleer dit dan zelf bij zorgwijzer.nl via onderstaande link. Klik op Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2024.

Heeft u een klacht?

Heb je een klacht over een behandeling of over mij als behandelaar, dan zou ik het fijn vinden als je dit met mij komt bespreken. Lukt het niet samen tot een oplossing te komen, dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kun je vinden door contact op te nemen met de ZHONG. De klachtenfunctionaris zoekt samen met jou dan naar een oplossing voor je klacht of probleem, en proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kun je een klacht indienen bij de Stichting geschilleninstantie KAB.